پلنگ صورتی

پلنگ صورتی دوست من و تو


رنگ امیزی باب اسفنجی

 

نقاشی از کارتون باب اسفنجی برای رنگ آمیزی

 

 

نقاشی از کارتون باب اسفنجی برای رنگ آمیزی 

نقاشی از کارتون باب اسفنجی برای رنگ آمیزی 

نقاشی از کارتون باب اسفنجی برای رنگ آمیزی

نقاشی از کارتون باب اسفنجی برای رنگ آمیزی

نقاشی از کارتون باب اسفنجی برای رنگ آمیزی


نقاشی از کارتون باب اسفنجی برای رنگ آمیزی

رنگ امیزی پلنگ صورتی

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در پنجشنبه سی ام خرداد ۱۳۹۲ساعت 17:23 توسط راحله دراهکی| |