پلنگ صورتی

پلنگ صورتی دوست من و تو


رنگ امیزی باب اسفنجی

 

نقاشی از کارتون باب اسفنجی برای رنگ آمیزی

 

 

نقاشی از کارتون باب اسفنجی برای رنگ آمیزی 

نقاشی از کارتون باب اسفنجی برای رنگ آمیزی 

نقاشی از کارتون باب اسفنجی برای رنگ آمیزی

نقاشی از کارتون باب اسفنجی برای رنگ آمیزی

نقاشی از کارتون باب اسفنجی برای رنگ آمیزی


نقاشی از کارتون باب اسفنجی برای رنگ آمیزی

رنگ امیزی پلنگ صورتی

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در پنجشنبه سی ام خرداد 1392ساعت 17:23 توسط راحله دراهکی| |